Нумерология

Числата и Ведите

Ведическата нумерология, древна наука, свързана с Астрологията, разглежда числата като кодове, показващи ни кармата, съдбата, както и различните аспекти на човешкото поведение. Тази наука, както и всички ведически науки, представлява изразеното в числа отношение между вътрешната и външната Вселена, показващи връзката на човека с Бога. Нумерологията разглежда числата като абсолютни категории. Те не са причина както за щастието, така и за нещастието на хората. Числата показват един или друг аспект от живота, подреждайки се в точно определена последователност, уникална за дадената личност. Това знание е пряко свързано с Аюрведа и може да ни помогне да установим така желаното равновесие в самите нас, а след това и в отношенията си с божествената природа на заобикалящия ни космос.

Според ведическата нумерология датите на раждане и името на всяка личност носят информация за индивидуалните й характеристики, които са ключ към разгадаването на миналото и бъдещето, свързани с нейната карма.

Санскритските числа

Влиянието на числата се определя от планетите, които ги управляват. Да вземем за пример единицата. Тя е свързана със Слънцето и пита-доша. Единицата носи аристократичност, великолепие, дисциплина, авторитет, сила и уникалност. Двойката е свързана с Луната и капха-доша. Тя е царствена, привлекателна, променлива и деликатна. Свойствата на всички цифри са изключително интересни, дори понякога – магически.

Във ведическата нумерология индивидуалността на всяка личност се формира от съвкупността на трите основни числа на душата, съдбата и името. Този сбор, в комбинация с астрологичните изчисления и контекста на индивидуалната конституция, според Аюрведа, може да разкрие една изчерпателна картина, даваща много добри възможности за определяне на правилни поведенчески насоки за личността, спестявайки й много излишни страдания в материалния свят.

Ведическата нумерология използва числата от едно до девет, всяко от които се свърза с определени качества и събития, влияещи върху индивидуалната карма на обусловеното в материалния свят живо същество. Ако при тяхното събиране се получат двуцифрени числа, те трябва да бъдат преобразувани в едноцифрени. Така, например, числото 10 се разглежда като 1 и 0. Нулата, от гледна точка на нумерологията, е необикновено число. Тя символизира вечността, а числото 9 – Върховният творец. Той е независим от проявената Вселена, известна още като изначална природа (пракрити) и се намира извън нея. Пракрити се състои от трите фини и петте груби материални елемента. Когато осемте вида пракрити се свържат с Пуруша (Богът, Върховният наслаждаващ се), техният сбор е равен на 9 – числото на неизменната, чиста, божествена същност. С други думи, когато обозримият свят се свърже с Върховния Бог, той постига изначалната си трансцедентална природа и се извисява отвъд тленната материя. Така ведическата нумерология разглежда числата като проводници на космическото божествено съзнание, което поддържа цялото единство и многообразие на духовното и материалното творение.

Всички ведически науки са свързани помежду си и се допълват една друга. Янтрите, намаляват вредното влияние в различните сфери на човешката дейност и затова са широко използвани в Аюрведа, Васту-пуруша-шастра, Джьотиша-шастра и ведическата нумерология. Те представляват специфични графични изображения – енергиен еквивалент на проявените сили, управляващи Вселената. Янтрите с различни изображения на Бога, полубоговете и основните планети, се поставят на различни места в домове, храмове, обществени сгради и открити пространства. Янтри с определени цифрови комбинации могат да се носят и като украшения. Всички те, в комбинация с Васту подредба на заобикалящата ни среда, използване на подходящи скъпоценни и полускъпоценни камъни, масла и благовония, Аюрведа масажи, йога упражнения и саттва диета, подобряват духовното и физическо здраве на хората, способствайки постигането на трайно равновесие и мир в Творението.

Hare Krishna Veda Association