ЙОГА И АЮРВЕДА

КАКВО ОЗНАЧАВА ЙОГА?

Йога на санскрит означава свързване с Върховния, с Бога. Как можем да се свържем с Бога? Най-вече трябва сами да искаме това, осъзнавайки важността на този акт. Самият Бог ни е дал много начини за осъществяване на връзката ни с Него. Всички те са различни и водят до различен резултат или до различно ниво на свързване или реализация на Върховния.

Да вземем за пример човешкото тяло. Какво представлява то? То представлява много сложна система от различни комбинации между петте груби материални елемента: земя, вода, огън, въздух, етер; трите фини материални елемента: ум, интелигентност и лъжливо его; и двата напълно духовни елемента: душа (атма) и Свръхдуша, Бог (Параматма). Грубите елементи са смесени с фините само механично. Те представляват нещо като смес от вода и масло – при дадени обстоятелства могат да се смятат за една система, но винаги по естествен начин се разделят, тъй като са напълно разнородни (противоположни) по качества.

Това означава, че йога-системите трябва да бъдат предназначени по различен начин за различните части на тялото, водейки до реализация на Бога. Ако разгледаме Васту шастра, ще разберем, че тя е предназначена за организиране на външния свят, така че, той да достигне равновесие с Бога – йога на заобикалящата ни среда или на външния космос. Организирайки външния свят по съвършен начин, ние поставяме тялото в съвършена за духовно развитие среда. Ако разгледаме, по същия начин, Аюрведа, ще разберем, че това е йога на храненето (най-грубо казано), от гледна точка на различните типове организми – или йога на вътрешния космос. Тази система ни дава възможност да усъвършенстваме приемането на това, от което се изгражда тялото или съставките, които съставят нашето грубо тяло, за да се поддържа то здраво. Ако разгледаме йога-асана, ще разберем, че тя е предназначена за усъвършенстване на грубото ни тяло чрез физически упражнения. По същия начин, пранаяма е техника, предназначена да усъвършенства дишането ни или движението на енергиите и петте вида въздух в нашето грубо тяло. Разглеждайки мантра-йога, ще разберем, че това е йога на ума или на по-фините материални елементи. А ако разгледаме Атма-йога, ще открием, че това е напълно духовна йога на индивидуалната душа (атма) за свързването й със Свръхдушата (Параматма), и двете обитаващи сърцето на всяко живо същество.

По този начин, разглеждайки опростено ведическата наука за свързването с Бога, разбираме, че тя е пълна и съвършена сама по себе си. Какво означава това? Това означава, че ако човек практикува всички тези методи за свързване на атма с Параматма, в крайна сметка, животът му ще бъде успешен. А какво означава успешен живот? Успешен живот означава, че в мига на смъртта си, ще можем да прекратим пътя на самсара (безкрайното повтаряне на раждане и смърт в материалния свят) и да се върнем обратно в духовния свят, обратно при Бога, мястото към което истински принадлежим. За да можем да разберем какво означава това, трябва да разгледаме смъртта от гледна точка на Аюрведа.

Смъртта според Аюрведа: Когато смъртта докосне елемента земя, чувството за стабилност и здравина на тялото започва да намалява постепенно. Тогава човек усеща тялото си много тежко, границите му – неясни и безплътни. Възприятието за обитаване на тялото отслабва заедно с чувствителността към външния свят. Тогава човек спира да може волево да движи крайниците си. Дейността на органите започва да замира. Елементът земя все повече се разтваря в елемента вода. Поражда се чувство за втечненост на тялото. След това, елементът вода започва да се разтваря в елемента огън и усещането за втечненост преминава в усещане за топлина и замъгленост. Потокът на телесните течности се забавя, очите и устните изсъхват. Кръвообращението се забавя, кръвното налягане спада. С постепенното спиране на кръвообращението, кръвта се застоява в долните крайници. Възниква чувство на лекота. Когато елементът огън се разтвори в елемента въздух, постепенно изчезва усещането за топлина или студ, благополучието или неблагополучието на тялото загубва значението си. Телесната температура спада и достига стойности, при които тялото започва да става бледо и студено. Храносмилателният процес спира. Преобладава чувството на лекота и все по-фина и по-фина безкрайност. Когато елементът въздух се разтвори във финото тяло (ум, интелигентност и его), възниква усещане за неограниченост. Когато издишването стане по-дълго от вдишването, човек повече не чувства телесните форми и функции, а има усещане за разширяваща се въздушност. Тогава душата се отправя по някоя от надите (енергийни отвори), посочени от Свръхдушата, светеща накрая на тунела към следващото ни предназначение: прераждане в материята или връщане обратно в къщи, обратно в духовния свят. Това е моментът, в който в зависимост от това какво сме практикували през живота си, ще успеем да излезем през главния или ще се наложи да минем през аварийния изход. Тъй като този момент е съвършено нов като усещане за нашето тяло, особено е трудно човек да успее да контролира сетивата си и да практикува практиката си за съвършенство, най-добре е просто да повтаря вечната мантра на освобождението Харе Кришна Махамантра, описана във Ведите, като най-подходяща за Кали Юга (епохата, в която живеем в момента). Тази Махамантра въплъщава в себе си смисъла на всички Веди и не се различава от Самия Бог.

Каква е целта на Ведите, според самите Веди? Атато брахма джигняса – сега е моментът да се пита за Брахман. Това човешко тяло е най-подходящото, измежду всичките 8 400 000 форми на живот в материалния свят, за себереализация или за реализация на аза, атма, душата.

Пранаяма означава управление на дишането. Праната е космическата енергия, божествената сила, която поддържа тялото ни. Тя свързва грубото тяло, ума и съзнанието, движейки се в тялото и пренасяйки нашите усещания, мисли, чувства и емоции. Физическото проявление на праната е дишането. Всичко в тялото е свързано с дишането, според Аюрведа – грубото, финото тяло и душата. Дишането се разглежда като физическата част на мисленето, а мисленето – като психическата част на дишането. Всяка мисъл и чувствата, които тя предизвиква, влияят на дихателния ритъм. По същия начин, различните видове дишане изменят ритъма на мисленето и съответно вида на чувствата, които то предизвиква.

Голяма разлика има, например, между дишането през лявата и през дясната ноздри. В нашето тяло непрекъснато (на 45 – 90 мин.) се променя ноздрата, през която основно дишаме. Дишането през дясната ноздра управлява лявото полукълбо на мозъка, а през лявата ноздра – дясното полукълбо. Лявото полукълбо е свързано с мъжката енергия, а дясното – с женската. Тези енергии съществуват едновременно във всеки от нас. Лявото полукълбо на мозъка управлява дясната страна на тялото, а дясното полукълбо управлява лявата половина на тялото ни. Така дишането преимуществено през дясната ноздра активира лявото полукълбо (свързано с мъжката енергия) и обратното – лявата ноздра активира дясното полукълбо (свързано с женската енергия). Лявото полукълбо отговаря за логическото мислене, обучението, изследването, агресивността, съревнованието и разсъждението. Така, когато изучаваме или изследваме нещо, ние дишаме основно с дясната ноздра, а главно лявото полукълбо на нашия мозък е активно. Точно обратното – когато преобладава ляв цикъл на дишане и работа в дясното полукълбо – ние проявяваме женската енергия, която е свързана с любовта, състраданието, интуицията, изкуството, поезията и религията. По същия начин, когато дишаме с лявата ноздра засилваме влиянието на луната и охлаждаме тялото, а когато използваме дясната ноздра – слънцето загрява тялото ни. По този начин, когато седнем върху подвития си ляв крак и се облегнем на лявата си ръка, намаляваме влиянието на луната, затопляйки тялото и засилвайки храносмилателния процес. Тогава можем да усетим ясно, че дишаме главно с дясната ноздра и обратното. Точно в това се състои и системата на практикуване на пранаяма с редуване на дишането през лявата и дясната ноздри – да активираме първо дясното и след това лявото полукълба на мозъка си. Когато двете, мъжката и женската енергии се уравновесят, практикуващият може правилно да медитира върху Бога. Така се пречистват надите (фините канали на нервната система в тялото ни), умът може да бъде управляван и тогава излизайки извън пределите на материята, ще можем да медитираме върху Абсолюта.

Има много различни видове пранаяма. Ситали пранаяма, например, е предназначена да охлажда тялото. Седнете в поза лотос или полулотос, свийте езика си на тръбичка и бавно поемете въздух от образувалия се отвор, преглътнете и издишайте през носа със затворена уста. Този метод е полезен за намаляване на питта и влияе благоприятно при всички питта нарушения.

Бхастрика пранаяма (диханието на огъня) е дихателно упражнение за сгряване на тялото, за лечение на белите дробове, чрез уголемяване на жизнения им обем, което помага, също така и при алергии и астма. Вдишайте спокойно през носа и издишайте по-активно с леко усилие. Започнете бавно и постепенно увеличете скоростта. Направете цикъл от 30 вдишвания, постепенно засилвайки се като парен локомотив, след което си починете за 1 минута. Можете да изпълнявате до 5 такива цикъл сутрин и още толкова вечер.

Бхрамари пранаяма (бръмчащо дихание) се изпълнява по следния начин: вдишайте дълбоко със стомаха си, като напрегнете хрущялното капаче на гръкляна (епиглотис), предизвиквайки шумен звук, подобен на звучен израз на удивление, произнасяйки нещо подобно на звукът „н”. Постарайте се да издадете висок звук, който прилича на жужене на пчела. Когато издишвате, издайте по-дълбок звук, подобен на бръмченето на търтей. По време на изпълнението на Бхрамари леко докоснете окончанието на езика до небцето, близо до гръкляна. Този звук е подобен на звукова терапия за мозъка. Той е полезен за щитовидната и паращитовидната жлези. Наведнъж можете да направите десет такива цикъла.

Уджай пранаяма (диханието на победата) се изпълнява по следния начин: седнете във Ваджрасана или Падмасана, поставяйки ръце на коленете, с дланите нагоре. Дръжте гърдите, главата и шията на една линия, така че гръбнакът да бъде изправен. Леко доближете брадичката до гърдите, издърпвайки главата назад, едновременно отпускайки я към гръдния кош. Съсредоточете се в гърлото. Без в действителност да гълтате, започнете гълтателно движение, за да повдигнете нагоре гръкляна. По същото време напрягайки епиглотиса за беззвучно произнасяна е на буквата „и” и с бавно и дълбоко вдишване със стомаха, издайте нежен шумящ звук. При вдишване преглътнете и не за дълго задръжте дъха, след което бавно го издишайте, отново напрягайки епиглотиса, както при бученето, но не издавайте бучащ, а шумящ звук. Изпълнението на Уджай доставя голямо удовлетворение. Умът се успокоява, мускулите се отпускат и човек, всъщност, изпитва усещане за победа. Това дихателно упражнение действа благотворно на три-доша, допринасяйки за дълголетието ни. Правете до дванадесет такива цикъла наведнъж.

Суря Бхеди пранаяма представлява дишане с дясната ноздра. За да осъществите вдишване и издишване само с дясната ноздра, можете да запушите лявата с памук или с малкия и безименния пръсти на дясната си ръка. Вдишвайте и издишвайте през дясната ноздра, като направите десет такива цикъла. Това подпомага храносмилането и активизира мъжкия аспект на тялото и ума.

Ако разгледаме словосъчетанието „мантра-йога”, ще установим, че то е съставено от две понятия: манас – ум и траяте – освобождавам (превод от санскрит). Това означава, че мантра-медитацията е предназначена за освобождаване на ума. Освобождаване на ума от какво? Освобождаване на ума от материалните обусловености или всички онези ненужни за духовния ни напредък неща (неприятни или възбуждащи чувства, мисли, желания, навици и т.н.). Как това се осъществява на практика? Тъй като, умът е обикновена машина (въпреки че, тя е много сложна от наша гледна точка), то той трябва да бъде контролиран. Това се налага, за да можем на практика ние да го използваме, а не – той нас. Как може да бъде контролиран ума? Вземете, например, мантрата: ом намо бхагавате васудевая. Какво означава тя? Тя означава: "О, Господи, о, всемогъща Божествена Личност, отдавам Ти най-смирените си почитания!" Тази мантра е предназначена да ни свърже директно с Върховния. Според Ведите, всичко, свързано с Бога се одухотворява или достига съвършенство. По този начин, нашият ум, заемайки се с повтарянето на тази мантра, достига освобождение от материалното объркване, чрез директен контакт с Върховния. Защо наричаме този контакт директен? Защото мантрите не са обикновени звукови вибрации. Те са трансцедентални или такива, които са отвъд материята или – духовни. Затова, ако използваме обикновена звукова вибрация от светския живот, няма да постигнем успеха от повтарянето на санскритските мантри. Санскритът е изначалният език, на който говори Самият Бог. Тези мантри са в основата на създаването на мирозданието. Ведите обясняват, че космосът възниква от изначалния трансцедентален звук, който произлиза от Бога. Затова, Ведите се наричат апаурушея, несъздадени от обикновено човешко същество или създадени от Върховния. Идеята на тази мантра-йога е да одухотворим напълно съществуването си, така че да няма време, в което да не сме свързани с Бога. Това е и смисълът на великата наука Йога – да се свържем с Бога така, че това да продължи непрекъснато, вечно. Затова за венец на цялата йога-система се смята бхакти-йога – вечно свързване, чрез любов и преданост, в знание и блаженство с Изначалната Личност. Бхакти-йога препоръчва възпяване на мантрата Харе Кришна, като най-подходящ метод за себереализация в тази епоха на Кали.

Ето и някои йога-асани, които ще ви помогнат да предотвратите различни заболявания, както и да ги лекувате:

Асани при Вата дисбаланс: коленете прибрани към гърдите (Павана Муктасана), Йога мудра, кобра (Бхуджангасана), стойка на глава (Сиршасана), странични извивки (Матсиендрасана), лък (Данурасана), лотос (Падмасана), риба (Матсясана), мост (Сету Бандасана), скакалец (Шалабхасана), релаксация (Шавасана).

Асани при Питта дисбаланс: камила (Уштрасана), кобра (Бхуджангасана), кравешка глава (Го Мукхасана), мост (Сету Бандасана), посрещане на Луната (Чандра намаскар). Не се препоръчват: стойка на глава (Сиршасана), рало (Халасана), свещ и посрещане на Слънцето (Суря намаскар).

Асани при Капха дисбаланс: стойка на глава (Сиршасана), наклон напред (Пурвоттанасана), лъв (Симхасана), обтегач, риба (Матсясана), скакалец (Шалабхасана), кобра (Бхуджангасана), Триъгълник (Три Конасана), бхастрика пранаяма (Диханието на огъня) и дишане през дясната ноздра (Суря Бхеди пранаяма).